Çevre Politikası

ÇEVRE POLİTİKASI

 • İlgili tüm yasa ve yönetmeliklerle belirlenen standartları sağlamak.
 • Doğal kaynak kullanımını azaltmak ve mümkün olduğunca tekrar kullanılabilir ve geri dönüştürülebilir materyallerin tüketimine yönelmek.
 • faaliyetlerimizden kaynaklanan atıkları, uygulanabildiği her durumda ve her sahada en aza indirmek.
 • Yatırım kararları alınırken, çevresel kıstasları dikkate almak.
 • Tüm faaliyetlerimizde, bunların çevreye olabilecek etkileri konusunda tedbirli ve dikkatli davranmak.
 • Bir Çevre Yönetim Sistemi geliştirip, bu sistemin etkin olmasını ve güncel tutulmasını sağlamak.
 • Acil Durum Riskleri’ni azaltmak.
 • Çevrenin korunması ile ilgili olarak tüm personelin eğitilmesini sağlamak.
 • ”ISO 14001 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ“nin tüm gereklerini yerine getirmek
 • İşimizle ilgili üçüncü şahıslara, şirketimize mal ve hizmet veren teslimatçılarımıza ve taşeronlarımıza da sistemimize benzer çevresel standartları uygulamaları konusunda tavsiye ve telkinde bulunmak.
 • Sadece çevreyi korumakla kalmayıp, çevrenin geliştirilmesi ile ilgili çalışmalarakatılmak, bu amaçla projeler oluşturmak ve/veya oluşturulan projeleri desteklemek

 

                                                                                                                                                              03.01.2014

 

Apresan, üretimin her aşamasında çevrenin korunmasına öncelik vermiştir.Bu nedenle ürünler PVC, CFC, Formaldehit ve diğer organik çözücüler, halojen bileşikleri veya sınıf MAK III A1, III A2 yada azo-pigmentler gibi zararlı  maddeler  ilave edilmeden çevresel koruma altında üretilmektedir.

 

 

 

Çevre Politikası